Aktualności

Aug 23, 2010

Granica I strefy TAXI w m. st. Warszawa

Z dniem 1 grudnia 2009 roku Urząd Miasta m. st. Warszawa wyznaczył nowe granice I strefy TAXI na terenie m. st. Warszawa. Ma to szczególne znaczenie, w przypadku kursów zaczynających się w granicach I strefy, a kończących się w II strefie, tj. poza granicami I strefy TAXI.

W takiej sytuacji kierowca mijając granicę I strefy TAXI:
– w dni powszednie w godzinach 06:00 – 22:00, na taryfikatorze zmienia taryfę z I na III,
– w dni powszednie w godzinach 22:00 – 06:00 oraz w niedziele i święta, na taryfikatorze zmienia taryfę z II na IV.

Przykłady:

Kurs we wtorek, o godzinie 10:00, rozpoczynający się przy Metro Centrum – centrum Warszawy (I strefa TAXI), a kończący się przy ul. Narcyzowej – Falenica (II strefa TAXI), powinien być w pierwszej części kursu realizowany na I taryfie, a po minięciu znaku informującego o zakończeniu I strefy TAXI, na III taryfie, aż do adresu docelowego.

Kurs we wtorek, o godzinie 23:00, rozpoczynający się przy Metro Centrum – centrum Warszawy(I strefa TAXI), a kończący się przy ul. Narcyzowej – Falenica (II strefa TAXI), powinien być w pierwszej części kursu realizowany na II taryfie, a następnie po minięciu znaku informującego o zakończeniu I strefy TAXI, na IV taryfie, aż do adresu docelowego.

W przypadku kursów zaczynających i kończących się w obrębie granic I strefy TAXI:
– w dni powszednie w godzinach 06:00 – 22:00, kierowca nie może włączyć III taryfy,
– w dni powszednie w godzinach 22:00 – 06:00 oraz w niedziele i święta, kierowca nie może włączyć IV taryfy.

Przykłady:

Kurs we wtorek, o godzinie 10:00, rozpoczynający się przy Metro Centrum - centrum Warszawy (I strefa TAXI), a kończący się przy ul. Gagarina (I strefa TAXI), powinien być w całości realizowany na I taryfie.

Kurs we wtorek, o godzinie 23:00, rozpoczynający się przy Metro Centrum - centrum Warszawy (I strefa TAXI), a kończący się w przy ul. Gagarina (I strefa TAXI), powinien być w całości realizowany na II taryfie.

zobacz mapkę >>

Natomiast w przypadku kursów zaczynających i kończących się w obrębie granic I strefy TAXI, podczas których przejeżdża się przez II strefę TAXI:
– w dni powszednie w godzinach 06:00 – 22:00, kierowca nie może włączyć III taryfy,
– w dni powszednie w godzinach 22:00 – 06:00 oraz w niedziele i święta, kierowca nie może włączyć IV taryfy.

Przykłady:

Kurs we wtorek, o godzinie 10:00, rozpoczynający się przy ul. Sabały – Okęcie (I strefa TAXI), a kończący się przy ul. Pileckiego – Ursynów (I strefa TAXI), powinien być również w całości realizowany na I taryfie. Pomimo, przejazdu przez II strefę TAXI.

Kurs we wtorek, o godzinie 23:00, rozpoczynający się przy ul. Sabały – Okęcie (I strefa TAXI), a kończący się przy ul. Pileckiego – Ursynów (I strefa TAXI), powinien być również w całości realizowany na II taryfie. Pomimo, przejazdu przez II strefę TAXI.